خدمات شرکت پدیده الماس البرز

 • خدمات فنی مهندسی
 • خدمات بخش مهندسی خرید
 • خدمات تامین تجهیزات
 • اجرای نیروگاه و نصب تجهیزات
 • بهره‌برداری نیروگاه

 

خدمات فنی و مهندسی :

 • تهیه طرح توجیهی اقتصادی

 • انجام مطالعات اولیه زمین

 • تهیه مدارک مهندسی پایه و تفضیلی

خدمات
انرژی خورشیدی

خدمات بخش مهندسی خرید :

 • تهیه مدارک فنی خرید تجهیزات (30 عنوان)
 • ارزیابی مدارک فنی ارسالی تامین کنندگان
 • نظارت بر فرآیند تولید کالا توسط پیمانکار تامین
 • خدمات تامین تجهیزات : 
 • تامین تجهیزات پنل و اینورتر
 • سازه خورشیدی
 • ترانسفورماتور قدرت
 • تابلو فشار ضعیف و متوسط
 • تابلو اسکادا
 • کابل سولار
 • کابل فشار متوسط و ضعیف
خدمات مهندسی