• نام پروژه: نیروگاه 7 مگاواتی ورامین
  • کارفرما: کارفرما شرکت انرژی سبز هیراد - EPCF
  • موقعیت مکانی: ایران، ورامین
  • سال تکمیل پروژه: 1402
  • هزینه پروژه:
  • وب سایت: www.paaunion.com
  • مهندس اجرایی: پدیده الماس البرز

پروژه نیروگاه 7 مگاواتی ورامین در حال انجام توسط شرکت پدیده الماس البرز می باشد که کارفرمای ای پروژه شرکت انرژی سبز هیراد – EPCF می باشد.