• نام پروژه: نیروگاه کوچک مقیاس برج بانک ایران اروپا
  • کارفرما: بانک ایران اروپا - EPC
  • موقعیت مکانی:
  • سال تکمیل پروژه: 1402
  • هزینه پروژه:
  • وب سایت: www.paaunion.com
  • مهندس اجرایی: پدیده الماس البرز

پروژه نیروگاه کوچک مقیاس برج بانک ایران اروپا توسط شرکت پدیده الماس البرز با کارفرمایی بانک ایران اروپا – EPC انجام می شود.