• نام پروژه: شهر سبز باروق-پروژه 3/5 مگاواتی
  • کارفرما: شرکت پدیده الماس البرز
  • موقعیت مکانی: ایران، باروق
  • سال تکمیل پروژه: 1402
  • هزینه پروژه:
  • وب سایت: www.paaunion.com
  • مهندس اجرایی: پدیده الماس البرز

پروژه شهر سبز باروق، اولین شهر انرژی سبز جهان-پروژه 3/5 مگاواتی نیز یکی از پروژه های در حال انجام شرکت پدیده الماس البرز می باشد که روند پروژه را در  همین بخش اطلاعا رسانی خواهیم کرد.